per

Efficiëntie en Kosten: Optimaliseer je Bedrijf per Eenheid

Per, een veelzijdig woord met vele betekenissen en toepassingen. Het is een kort en krachtig woord dat in het Nederlands op verschillende manieren gebruikt kan worden. In dit artikel zullen we een aantal van de meest voorkomende betekenissen van “per” bespreken.

Ten eerste wordt “per” vaak gebruikt om aan te geven dat iets op basis van eenheid of hoeveelheid wordt berekend. Bijvoorbeeld, wanneer we praten over de prijs per kilogram of de snelheid per uur. Het geeft aan dat we een bepaalde waarde delen door een specifieke eenheid om tot een resultaat te komen.

Daarnaast wordt “per” ook gebruikt om frequentie of verhouding aan te geven. Denk bijvoorbeeld aan het aantal kilometers per liter brandstof bij het bespreken van de brandstofefficiëntie van een voertuig. Het geeft aan hoeveel kilometers er kunnen worden afgelegd met één liter brandstof.

Verder kan “per” ook worden gebruikt om tijdseenheden aan te geven. Bijvoorbeeld, wanneer we praten over salarissen die op maandbasis worden betaald, spreken we vaak over het salaris per maand. Op dezelfde manier kan “per” ook worden gebruikt om frequentie uit te drukken, zoals het aantal keer per week dat iemand naar de sportschool gaat.

Bovendien wordt “per” ook gebruikt in transport- en verzendcontexten om tarieven of kosten aan te duiden. Bijvoorbeeld, vrachtkosten per kilometer of verzendkosten per pakket. Het geeft aan hoeveel er wordt berekend voor elke eenheid van transport of verzending.

Kortom, “per” is een veelzijdig woord dat op verschillende manieren kan worden gebruikt in het Nederlands. Het wordt gebruikt om eenheid, verhouding, frequentie en kosten aan te geven. Of het nu gaat om het berekenen van prijzen, het meten van efficiëntie of het bepalen van tarieven, “per” is een essentieel woord dat ons helpt om specifieke informatie duidelijk over te brengen.

 

9 Veelgestelde vragen over het woord ‘per’ in het Nederlands

 1. Wat is precies de betekenis van het woord ‘per’?
 2. Waarom wordt er in sommige gevallen gebruik gemaakt van per?
 3. Wat zijn enkele voorbeelden van het gebruik van per?
 4. Wanneer wordt er in de Nederlandse taal gebruik gemaakt van per?
 5. Is het mogelijk om meerdere woorden te combineren met behulp van per?
 6. Hoe kan ik precies weten wanneer ik per moet gebruiken?
 7. Wat is een goede manier om mijn kennis over het woord ‘per’ te vergroten?
 8. Welke grammaticale regels gelden er voor het juiste gebruik van per?
 9. Zijn er situaties waarin je niet mag of moet afwijken van de reguliere betekenis of toepassing van per?

Wat is precies de betekenis van het woord ‘per’?

Het woord “per” heeft verschillende betekenissen en toepassingen in het Nederlands. Hier zijn enkele van de belangrijkste betekenissen van “per”:

 1. Als een voorzetsel: “per” wordt gebruikt om aan te geven dat iets op basis van eenheid, hoeveelheid of verhouding wordt berekend of uitgedrukt. Bijvoorbeeld: prijs per kilogram, snelheid per uur, kilometers per liter.
 2. Als een bijwoord: “per” kan worden gebruikt om aan te geven hoe vaak iets gebeurt of voorkomt binnen een bepaalde tijdsperiode. Bijvoorbeeld: twee keer per dag, drie keer per week.
 3. In transport- en verzendcontexten: “per” wordt vaak gebruikt om tarieven, kosten of prijzen aan te duiden die gelden voor elke eenheid van transport of verzending. Bijvoorbeeld: vrachtkosten per kilometer, verzendkosten per pakket.
 4. In financiële contexten: “per” kan worden gebruikt om aan te geven dat iets op basis van een specifieke tijdsperiode wordt berekend of betaald. Bijvoorbeeld: salaris per maand, rentevoet per jaar.

Kortom, de betekenis van het woord “per” hangt af van de context waarin het wordt gebruikt. Het wordt vaak gebruikt om eenheid, hoeveelheid, verhouding, frequentie of kosten aan te geven en helpt bij het nauwkeurig overbrengen van specifieke informatie in verschillende situaties.

Waarom wordt er in sommige gevallen gebruik gemaakt van per?

Het gebruik van “per” in bepaalde gevallen heeft te maken met de behoefte om specifieke informatie over een eenheid, verhouding, frequentie of kosten over te brengen. Hier zijn enkele redenen waarom “per” wordt gebruikt:

 1. Om eenheid aan te geven: “Per” wordt gebruikt om aan te geven dat iets wordt berekend of gemeten in relatie tot een specifieke eenheid. Bijvoorbeeld, de prijs per kilogram geeft aan hoeveel iets kost voor elke kilogram. Dit helpt bij het vergelijken van prijzen en het begrijpen van de kosten op basis van de hoeveelheid.
 2. Om verhouding aan te geven: “Per” wordt ook gebruikt om de verhouding tussen twee grootheden aan te geven. Bijvoorbeeld, het aantal kilometers per liter brandstof laat zien hoeveel kilometers er kunnen worden afgelegd met één liter brandstof. Dit helpt bij het beoordelen van de efficiëntie of prestaties van iets.
 3. Om frequentie aan te geven: “Per” kan worden gebruikt om de frequentie van een gebeurtenis uit te drukken. Bijvoorbeeld, het aantal keren per week dat iemand naar de sportschool gaat geeft aan hoe vaak ze gaan trainen. Dit helpt bij het begrijpen van regelmaat en consistentie.
 4. Om kosten of tarieven aan te duiden: In transport- en verzendcontexten wordt “per” vaak gebruikt om tarieven of kosten per eenheid aan te duiden. Bijvoorbeeld, vrachtkosten per kilometer of verzendkosten per pakket. Dit helpt bij het specificeren van de kosten voor een specifieke hoeveelheid of afstand.

Over het algemeen wordt “per” gebruikt om informatie duidelijk en specifiek over te brengen, vooral wanneer er sprake is van een relatie tussen twee grootheden of wanneer er eenheid, verhouding, frequentie of kosten worden uitgedrukt. Het helpt bij het verduidelijken en vergelijken van gegevens, waardoor communicatie efficiënter wordt.

Wat zijn enkele voorbeelden van het gebruik van per?

Natuurlijk! Hier zijn enkele voorbeelden van het gebruik van “per” in verschillende contexten:

 1. Prijs per kilogram: De prijs van appels is €2 per kilogram.
 2. Snelheid per uur: De auto reed met een snelheid van 100 kilometer per uur.
 3. Aantal kilometers per liter: Deze auto heeft een brandstofefficiëntie van 15 kilometer per liter.
 4. Salaris per maand: Het salaris bedraagt €2500 per maand.
 5. Aantal keer per week: Ik ga drie keer per week naar de sportschool.
 6. Vrachtkosten per kilometer: De vrachtkosten zijn €0,50 per kilometer.
 7. Verzendkosten per pakket: De verzendkosten bedragen €5 per pakket.

Deze voorbeelden illustreren hoe “per” wordt gebruikt om specifieke informatie uit te drukken, zoals prijzen, snelheden, frequenties en kosten op basis van eenheid of hoeveelheid.

Wanneer wordt er in de Nederlandse taal gebruik gemaakt van per?

In de Nederlandse taal wordt het woord “per” op verschillende manieren gebruikt. Hier zijn enkele veelvoorkomende situaties waarin “per” wordt gebruikt:

 1. Tarieven en kosten: “Per” wordt vaak gebruikt om tarieven, kosten of prijzen aan te geven in relatie tot een bepaalde eenheid. Bijvoorbeeld: prijs per kilogram, kosten per uur, tarief per kilometer.
 2. Tijdseenheden: “Per” kan ook worden gebruikt om tijdseenheden aan te geven, zoals dagen, weken, maanden of jaren. Bijvoorbeeld: loon per maand, rente per jaar.
 3. Frequentie: “Per” wordt gebruikt om de frequentie van een actie of gebeurtenis aan te geven. Bijvoorbeeld: twee keer per week sporten, drie keer per dag eten.
 4. Verhouding en ratio: “Per” kan worden gebruikt om de verhouding tussen twee hoeveelheden aan te geven. Bijvoorbeeld: kilometers per liter brandstof, calorieën per portie.
 5. Transport en verzending: In transport- en verzendcontexten wordt “per” vaak gebruikt om tarieven of kosten aan te duiden in relatie tot een bepaalde eenheid van transport of verzending. Bijvoorbeeld: vrachtkosten per kilometer, verzendkosten per pakket.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van hoe het woord “per” in de Nederlandse taal wordt gebruikt. Het is een veelzijdig woord dat helpt bij het specificeren van metingen, tarieven en verhoudingen in verschillende contexten.

Is het mogelijk om meerdere woorden te combineren met behulp van per?

Ja, het is zeker mogelijk om meerdere woorden te combineren met behulp van “per”. Het woord “per” kan worden gebruikt als een voorzetsel om een relatie tussen verschillende elementen aan te geven. Hier zijn enkele voorbeelden van hoe “per” kan worden gecombineerd met andere woorden:

 1. Prijs per kilogram: Dit geeft aan hoeveel iets kost voor elke kilogram die wordt gekocht of verkocht.
 2. Snelheid per uur: Dit verwijst naar de snelheid waarmee iets beweegt of verandert in de loop van een uur.
 3. Productiviteit per werknemer: Dit geeft aan hoeveel werk of productie er wordt gegenereerd door elke individuele werknemer.
 4. Verbruik per huishouden: Dit verwijst naar de hoeveelheid energie, water of andere hulpbronnen die gemiddeld door elk huishouden wordt verbruikt.
 5. Opbrengst per hectare: Dit geeft aan hoeveel gewasopbrengst er is per oppervlakte-eenheid van landbouwgrond.
 6. Kosten per nacht: Dit verwijst naar de kosten die in rekening worden gebracht voor elke overnachting in bijvoorbeeld een hotel.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van hoe “per” kan worden gecombineerd met andere woorden om specifieke relaties of metingen uit te drukken. Het gebruik van “per” helpt ons om nauwkeurige en specifieke informatie over te brengen in verschillende contexten.

Hoe kan ik precies weten wanneer ik per moet gebruiken?

Het gebruik van “per” kan soms verwarrend zijn, omdat het afhangt van de context en de specifieke betekenis die je wilt overbrengen. Er zijn echter een paar richtlijnen die je kunnen helpen bij het bepalen wanneer je “per” moet gebruiken:

 1. Eenheid of hoeveelheid: Gebruik “per” wanneer je wilt aangeven dat iets wordt berekend op basis van een specifieke eenheid of hoeveelheid. Bijvoorbeeld: prijs per kilogram, snelheid per uur, afstand per liter.
 2. Frequentie of verhouding: Gebruik “per” om aan te geven hoe vaak iets gebeurt of in welke verhouding iets voorkomt. Bijvoorbeeld: aantal keren per week, percentage per jaar, kilocalorieën per portie.
 3. Tijdseenheden: Gebruik “per” om tijdseenheden aan te geven, zoals dagen, weken, maanden of jaren. Bijvoorbeeld: salaris per maand, rentevoet per jaar.
 4. Transport- en verzendcontexten: Gebruik “per” in transport- en verzendcontexten om tarieven of kosten aan te duiden. Bijvoorbeeld: vrachtkosten per kilometer, verzendkosten per pakket.

Het is belangrijk om te onthouden dat deze richtlijnen algemeen zijn en dat er altijd uitzonderingen kunnen zijn op basis van de specifieke context waarin je het woord gebruikt. Het kan nuttig zijn om voorbeelden te bekijken en aandacht te besteden aan hoe anderen “per” gebruiken in vergelijkbare situaties. Door oefening en blootstelling aan de taal zul je steeds beter in staat zijn om te bepalen wanneer je “per” moet gebruiken.

Wat is een goede manier om mijn kennis over het woord ‘per’ te vergroten?

Er zijn verschillende manieren om je kennis over het woord “per” te vergroten. Hier zijn een paar suggesties:

 1. Woordenboeken en naslagwerken: Raadpleeg betrouwbare woordenboeken en naslagwerken om de verschillende betekenissen en toepassingen van het woord “per” te begrijpen. Je kunt online woordenboeken gebruiken of een fysiek exemplaar raadplegen.
 2. Leesmateriaal: Lees artikelen, boeken, kranten of tijdschriften waarin het woord “per” regelmatig voorkomt. Let op hoe het wordt gebruikt in verschillende contexten en probeer de betekenis ervan af te leiden uit de context.
 3. Taalcursussen: Volg een taalcursus Nederlands waarin je specifiek kunt leren over de betekenis en toepassing van het woord “per”. Een taalcursus kan je helpen om de nuances en subtiliteiten van het gebruik van “per” beter te begrijpen.
 4. Praktijkvoorbeelden: Zoek naar praktijkvoorbeelden waarin “per” wordt gebruikt, zoals financiële berekeningen, transporttarieven of tijdschema’s. Analyseer deze voorbeelden om een dieper begrip te krijgen van hoe “per” wordt toegepast in verschillende situaties.
 5. Gesprekken voeren: Praat met moedertaalsprekers van het Nederlands en vraag hen naar hun ervaringen met het gebruik van het woord “per”. Luister naar hoe zij het in gesprekken gebruiken en stel vragen om eventuele onduidelijkheden op te helderen.
 6. Oefeningen en quizzen: Maak gebruik van online oefeningen en quizzen die specifiek gericht zijn op het gebruik van het woord “per”. Dit kan je helpen om je kennis te testen en te versterken.

Onthoud dat consistent oefenen en blootstelling aan de taal essentieel zijn om je begrip en gebruik van het woord “per” te verbeteren. Blijf actief leren en pas je kennis toe in verschillende situaties om je vaardigheden verder te ontwikkelen.

Welke grammaticale regels gelden er voor het juiste gebruik van per?

Voor het juiste gebruik van “per” in het Nederlands gelden een aantal grammaticale regels. Hier zijn enkele belangrijke richtlijnen:

 1. Eenheid en hoeveelheid: “Per” wordt gebruikt om aan te geven dat iets wordt berekend op basis van een bepaalde eenheid of hoeveelheid. Het volgt meestal direct op de waarde die wordt gedeeld door de eenheid. Bijvoorbeeld: prijs per kilogram, snelheid per uur.
 2. Verhouding en frequentie: “Per” kan ook worden gebruikt om verhoudingen of frequenties aan te geven. Het geeft aan hoeveel keer iets voorkomt binnen een bepaalde tijdsperiode of verhouding. Bijvoorbeeld: kilometers per liter, keren per week.
 3. Tijdseenheden: “Per” kan worden gebruikt om tijdseenheden aan te geven, zoals dag, week, maand of jaar. Het geeft aan dat iets wordt berekend of plaatsvindt binnen die specifieke tijdseenheid. Bijvoorbeeld: salaris per maand, rente per jaar.
 4. Tarieven en kosten: In transport- en verzendcontexten wordt “per” vaak gebruikt om tarieven of kosten aan te duiden voor elke eenheid van transport of verzending. Bijvoorbeeld: vrachtkosten per kilometer, verzendkosten per pakket.

Het is belangrijk om op te merken dat “per” altijd gevolgd moet worden door een bepaalde eenheid, hoeveelheid, tijdseenheid of verhouding om de betekenis correct over te brengen. Daarnaast moet “per” worden geplaatst tussen de waarde en de eenheid, en niet ervoor of erna.

Door deze grammaticale regels te volgen, kun je “per” correct gebruiken in je zinnen en duidelijk communiceren over eenheid, verhouding, frequentie en kosten.

Zijn er situaties waarin je niet mag of moet afwijken van de reguliere betekenis of toepassing van per?

Over het algemeen kan “per” flexibel worden gebruikt in verschillende contexten en situaties. Het heeft echter wel een aantal specifieke toepassingen waarbij het belangrijk is om de reguliere betekenis te behouden. Hier zijn enkele situaties waarin het afwijken van de gebruikelijke betekenis van “per” verwarrend of incorrect kan zijn:

 1. Bij wettelijke of contractuele bepalingen: Als “per” wordt gebruikt in juridische documenten, overeenkomsten of wetten, is het belangrijk om de specifieke betekenis te respecteren zoals deze in die context wordt gebruikt. Veranderingen kunnen leiden tot misinterpretatie of ongeldigheid van de clausules.
 2. Bij internationale standaarden: In sommige internationale industrieën en normen worden specifieke definities en toepassingen van “per” gehanteerd. Het is essentieel om deze standaarden te volgen om consistentie en begrip te waarborgen.
 3. Bij wetenschappelijke terminologie: In wetenschappelijk onderzoek worden vaak specifieke definities en eenheden gebruikt voor metingen en berekeningen. Het is belangrijk om de juiste betekenis van “per” te behouden om nauwkeurigheid en consistentie binnen het vakgebied te waarborgen.

Het is altijd raadzaam om rekening te houden met de context waarin “per” wordt gebruikt en ervoor te zorgen dat de betekenis consistent blijft met de verwachtingen van die context. Dit voorkomt mogelijke misverstanden of foutieve interpretaties.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.